Medlemskap

Arkitekter med mastergrad (ev. sivilarkitekt) fra godkjente utdanningssteder kan bli medlem i NAL. Vi tilbyr også studentmedlemskap.