Juridiske tjenester

Medlemmer i NAL får rabatt på advokatbistand fra firmaene Kluge og Hjort og tjenesten Juridika.

Kluge

Juridisk bistand

Alle medlemmer får nå rabatt på juridiske tjenester hos Kluge advokatfirma AS. Som NAL-medlem får du 15 % reduksjon på gjeldende timepriser og prioritert behandling.

Hjort

Juridisk bistand

Som medlem i Norske arkitekters landsforbund får du avtalepris hos advokatfirmaet Hjort DA. Prisene utgjør en rabatt på 18 % på ordinær timepris.

Juridika

Tilgang til digital litteratur

Tjenesten Juridika inneholder blant annet oppdaterte lovkommentarer til Plan- og bygningsloven og Tomtefesteloven med mer, og gir deg effektivt forståelige tolkninger av lovparagrafer til bruk i avtaler og kontrakter.