Afag er ikke katastroferomantikere

– Afags oppgave er å bistå dem som blir permittert eller sagt opp. Det er jobben vår, skriver Per Christian Opsahl i Afag i et tilsvar til Ida Messel.

Av Per Christian Opsahl

– Afags oppgave er å bistå dem som blir permittert eller sagt opp. Det er jobben vår, skriver Per Christian Opsahl i Afag i et tilsvar til Ida Messel.

Av Per Christian Opsahl
Portrett av Per Christian Opsahl

Per Christian Opsahl er generalsekretær i Arkitektenes fagforbund.

Foto: Afag
>

I et innlegg på arkitektur.no tidligere i oktober uttaler Ida Messel seg om situasjonen i bransjen basert på et intervju med blant andre undertegnede i Morgenbladet. Messel og jeg er nok enige om at ordspråk kan være feller, så derfor dropper vi dem fremover.

Anliggende med mine uttalelser til Morgenbladet var utelukkende å informere om at det fra vårt kontor, det vil si fra Afags side, er sterkt å oppleve at det er så mange nedbemanninger på de private kontorene om dagen, og at vi har lang erfaring med slike situasjoner, som vi dessverre har opplevd så mange ganger før siden vår bransje er så konjunkturutsatt.

>

På den annen side har Julie Sjøwall Oftedal helt rett når hun samme sted uttaler at det tross alt så er de fleste fortsatt i arbeid. Det er fullt mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Afags oppgave er å bistå dem som blir permittert eller sagt opp. Det er jobben vår. Men vi er ikke katastroferomantikere, vi er rimelig godt fokusert på det det handler om, nemlig å bruke jussen som arbeidsverktøy for å sjekke at det går riktig for seg når en virksomhet velger å nedbemanne.

Vi blir naturligvis berørt av det mange har å fortelle, men vi har også god trening i først og fremst å se hva hver enkelt sak faktisk dreier seg om, og hva vi som fagforening med arbeidsrettsekspertise kan gjøre med den.

Vi vet at det kommer flere nedbemanninger og vi vet at det, siden dette nå har vart over såpass lang tid, er fare for at nyutdannete ikke kommer så raskt i arbeid nå som de pleier. Svar på dette håper vi å få i Ledighetsbarometeret 2023 som vi er i ferd med å avslutte og analysere. Før vi kan trekke konklusjoner og foreslå tiltak må vi ha fakta på bordet.  

Jeg tror at Ida Messel og jeg er helt enige om at nyutdannete vil være umiddelbare ressurser for mange av de oppgavene som står foran oss. Afag skal gjøre sitt til for å påvirke potensielle arbeidsgivere, myndigheter og andre ansettere og beslutningstakere om viktigheten av å få de nyutdannete i arbeid. Så er det bare flott om Messel sier tydelig fra til oss om vi ikke gjør den jobben godt nok!

>
>
>