16. februar 2023
Bransje
Fortsatt økende ledighet

I januar var 224 norske arkitekter helt eller delvis arbeidsledige, melder Afag.

Illustrasjonsbilde av et kontorlokale med tomme stoler rundt et bord.

Det har vært en økning i arbeidsledighet blant arkitekter siden august 2022, men stigningen ble kraftigere fra november 2022, viser tallene fra NAV.

Foto: Pexels/Pixabay

Antallet ledige arkitekter har økt fra 168 i desember til 224 i januar. Det melder Arkitektenes fagforbund(Afag), basert på ledighetstall fra NAV.

Antallet helt ledige arkitekter økte fra 99 til 131, mens tallet på delvis ledige har gått fra 69 til 93.

Det har vært en økning i arbeidsledighet blant arkitekter siden august 2022, men stigningen ble kraftigere fra november 2022, viser tallene fra NAV.

I en undersøkelse blant sine medlemmer utført av Norske arkitekters landsforbund tidligere denne måneden, svarte 12 prosent av de spurte at de enten var permittert, hadde fått permitteringsvarsel eller var oppsagt.

I januar gikk Afag og Arkitektbedriftene sammen ut og etterlyste en mer aktiv konjunkturpolitikk fra myndighetene

Av Redaksjonen