27. mars 2023
Landskap
800 kvadratmeter norsk stein skal pryde RKV

KORO har talt: Den palestinske kunstneren Jumana Manna skal nedfelle et kunstverk på 800 kvadratmeter med gjenbrukt stein fra hele Norge foran Høyblokken i Regjeringskvartalet.

Illustrasjon av plassen foran Høyblokka

Kunstneren Jumana Manna er født i New Jersey, oppvokst i Jerusalem og utdannet i Oslo. Hun har tidligere samarbeidet med Statsbygg og Prosjekt nytt regjeringskvartal med verket «Government Quarter Study».

Foto: Statsbygg/Team Urbis/KORO

Stein donert fra blant annet fortau, broer, gjerder, murer, demninger, kraftstasjoner, fabrikker, rådhus, skoler og kirker skal få et nytt hjem mellom A-blokken, Høyblokken, den gamle Lindealleen og Akersgata i det nye Regjeringskvartalet. Det er den palestinske kunstnerens Jumana Mannas forslag «Substitute» som vant kunstkonkurransen om å utsmykke plassen.

– Jeg liker ideen om at hele landet blir representert i et kunstverk for hele landets regjeringskvartal. Forslaget innbyr til engasjement og deltakelse og byr på gjenbruk i en kjempestor steincollage. Det blir spennende å se den ferdiglagte løsningen, sier prosjektdirektør Jard Bringedal i Statsbygg i en pressemelding.

Alle landets kommuner har fått invitasjon av KORO (Kunst i offentlig rom) til å komme med bidrag til Jumana Mannas forslag. De ulike steinene vil tilføre bygulvet et innslag av uregelmessighet og variasjon i størrelse, farge og form, heter det i meldingen.

Bygulvet med det integrerte kunstverket skal etter planen være ferdig i 2025. Når steinen er innhentet fra hele landet vil kunstverket bli videreutviklet og komponert i en større helhet av Jumana Manna i samarbeid med fagfolk fra Statsbygg og Agaia, som er entreprenør på utomhus- og byromsarbeidene for det nye regjeringskvartalet.

Byggetrinn 1 hadde oppstart i januar 2021 og inkluderer blant annet rehabilitering av Høyblokken og bygging av A-blokken, D-blokken og kjeller. Byggetrinn 2 og 3 forutsetter Stortingets godkjenning. Byggetrinn 1 er det største og utgjør 101.000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering. Det er planlagt ferdig i slutten av 2025.

Av Redaksjonen