14. mai 2024
Miljø
Ny veileder for grønne tak tilgjengelig

Det skal bli enklere å få det til å spire og gro på eksisterende bygningsoverflater. Sintef lanserer i samarbeid med Oslo kommune en veileder for grønne tak.

Grønt tak med rød kant, byen i bakgrunnen. Foto.

Grønt tak på Vega Scene i Oslo.

Foto: Åse Holte/Jostein Thorvaldsen

Det er mange grunner til å gi naturen mer plass i byene våre, og håndtering av vannmengder er en av dem. I en pressemeldingen fra Sintef og Oslo kommune vektlegges klimaendringer og fremtidige styrtregn-prognoser som viktige grunner til å gjøre takene i byen grønnere. 

– Vi håper veilederen vil redusere terskelen for å etablere grønne tak på eksisterende bygg. Veilederen kan brukes av både bygningseiere og rådgivende ingeniører til å undersøke hva som er mulig å få til på taket uten å samtidig måtte forsterke byggets bæreevne, sier prosjektleder Ingrid Marie Finstad i Oslo kommune i meldingen.

Dagens veiledere for grønne tak tar i for liten grad for seg bæreevnen til den underliggende konstruksjonen. Sentralt for den nye veilederen er derfor å tilby metoder for å beregne og dokumentere dette presist. Med den nye veilederen kan byggeiere også foreta enkle forundersøkelser for å avgjøre om de skal involvere byggteknisk rådgiver, heter det videre.

Veilederen kan lastes ned her.

Av Redaksjonen