27. mai 2024
Priser
Pris til Tjøme-varsler

Tom Ravndal, varsler i Tjømesaken, mottar Oslofjordprisen 2024. 

Tom Ravndal mottar pris for arbeid for bevaring av verdifull strandlinje. 

Foto: Oslofjordens Friluftsråd

Tom Ravndal gikk til kamp mot finanstopper og andre rikinger om ulovlig bygging i strandsonen. Nå har han vunnet Oslofjordprisen 2024 for arbeidet for å bevare strandlinjen i Færder kommune. 

– Ravndal har gjort et enormt arbeid gjennom flere år med å finne fram i saksdokumenter, og sammenlikne gitte tillatelser med hva som er blitt resultatet. Han har også bidratt med råd og inspirasjon til andre som ønsker å ivareta allmennhetens interesser og naturverdiene i strandsonen, heter det i en artikkel hos Oslofjordens Friluftsråd, som gir ut prisen. 

Friluftsrådet mener innsatsen til Ravndal har bidratt til at Færder kommune har satt søkelys på strandsonen, og er per i dag en av de mest aktive kommunene i kartlegging og oppfølging av ulovligheter. Ravndal er også kjent som varsleren i den såkalte Tjøme-saken, hvor arkitekt Rune Breili har blitt dømt for både korrupsjon og ulovlig prosjektering.

Ravndal er blant annet moderator for Facebook-siden Vi som vil ta vare på allemannsretten i Færder kommune.

– Min generasjon har nok ødelagt ganske mye. Det er viktig at det stoppes nå, sa Ravndal i 2021 i en lengre sak på NRK om sakskomplekset.

Oslofjordprisen går til «en frivillig organisasjon eller person som har gjort en spesiell innsats for å bedre allmenhetens tilgang til strandsonen, f.eks. ved å påvise ulovlige stengsler, vært en pådriver for etablering av kyststi eller på annen måte bidratt til å åpne opp områder langs sjøen for alle».

Av Redaksjonen