26. januar 2023
Utdanning
Mottar Habitat Norges masterstipend

Fire masteroppgaver i urbanisme er tildelt foreningens stipend.

For andre året på rad tildeler Habitat Norge stipend til masterstudenter i urbanisme.

Foto: Habitat Norge

De siste to årene har Habitat Norge lyst ut en egen stipendordning for masterstudenter i urbanisme.Oppgavene bør legge «særlig vekt på sammenhengen mellom det lokale og det globale.» Habitat Norge mottok for 2023-stipendet 16 søknader fra flere av landets universiteter og høyskoler. Årets fire stipendmottakere er:

Stipendkomiteen har bestått av Eilert B. Ellefsen (leder), Ellen de Vibe, Inger Lise Syvertsen, Marcin Sliwa, Gro Lauvland og Erik Berg med Milla Bjerkestrand som sekretær. Medlemmene tilbyr veiledning til stipendiatene som også vil presentere sine oppgaver på Habitat Norges arrangement og publikasjoner.

Søknadsfristen for 2024 er 10. november.

For mer informasjon se www.habitat-norge.org

Av Redaksjonen