05. desember 2023
Utdanning
Startskudd for NTNU Campussamling

Konkurransen er allerede i gang om hvem som får tildelt de første kontraktene i det omfattende byggeprosjektet.

Økonomi og innovasjon er et av de første byggene som skal reises i campussamlingen.

Foto: Rambøll/C.F. Møller Architects/Rolvung og Brøndsted Arkitekter/Fabel Arkitekter/Oslo Works/Mtre/Aas-Jakobsen

I august i år gjorde statsminister Jonas Gahr Støre og høyere utdannings- og forskningsminister Sandra Borch det klart at NTNU Campussamlingsprosjektet skal prioriteres i statsbudsjettet for 2024. Når Stortinget nå har vedtatt statsbudsjettet blir prosjektet tildelt kostnadsramme og startskuddet går.

– De to første byggekontraktene på over en milliard skal tildeles ved påsketider. I løpet av våren vil vi også sette i gang konkurransen for å utføre arbeidene med infrastruktur og landskap til en kontraktsverdi på ca. 600 millioner. Det er store kontrakter som skal tildeles, sier prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan hos byggherre Statsbygg i en pressemelding.

De to første byggene som skal reises i NTNU Campussamling er Økonomi og innovasjon i Hesthagen på ca 18 000 kvm og Materialteknologi sørøst på Gløshaugenplatået på ca. 13 000 kvm.

Det har i flere år vært planer om å samle flere av de humanistiske og samfunnsvitenskapelige fagmiljøene på Dragvoll med de tekniske og naturvitenskapelige miljøene på Gløshaugen. For å møte nye samfunnsutfordringer må undervisning, forskning og innovasjon i økende grad skje via faglig samspill.

NTNU Campussamling består av syv delprosjekter og vil etter planen pågå frem til 2030. Hele byggeprosjektet skal gjennomføres innenfor en maksimal ramme på 91 000 kvm og skal samlet dimensjoneres for ca. 8250 studenter og ca. 1300 ansatte.

Det største delprosjektet er realiseringen av bygget HUMSAM på ca. 35 000 kvm som skal huse mange av fagmiljøene som flytter fra Dragvoll til Gløshaugen. Byggingen starter i 2027 og har en prosjektkostnad på ca.1,8 milliarder.

Av Redaksjonen