Kurs og arrangement
Publisert 25. mai 21
Av: Oslo Arkitektforening

UTSATT! Arkitektprat: Hvordan samle og fronte arkitektstanden i en brytningstid?

Den 1. juni kl. 19.00 går den siste debatten i vårens program av stabelen. Debatten vil ta for seg arkitektorganisasjonenes rolle og hvordan de bidrar til arkitektens posisjon i et alt mer komplekst samfunn?

Publisert 25.05.2021
Av: Oslo Arkitektforening

De jobber for å fremme god arkitektur og for å styrke arkitektenes vilkår i samfunnet. Hvilket mandat har de som er satt til å fronte standen utad? Og hvordan tenker de om rollen som de som skal samle oss i en tid hvor byggebransjen gjennomgår store endringer og arkitektrollen er under press fra flere kanter? Hvordan være en tydelig stemme og samtidig favne alle?

Mer informasjon om debatten og paneldeltakerne kommer!

Det overordnede temaet for vårens Arkitektprat er arkitektens handlingsrom, hvor vi i hver samtale tar for oss hvilke krefter som påvirker vårt handlingsrom til å skape god arkitektur.