Nytt
Publisert 30. september 21
Av: Siri Jæger Brudvik

Høstbrev fra ny styreleder

Etter sommeren tiltrådte Siri Jæger Brudvik som ny styreleder i OAF. Hun har kastet seg inn i arbeidet og er nå i full gang med strategisk arbeid på både lang og kort sikt.

Publisert 30.09.2021
Av: Siri Jæger Brudvik

Kjære medlemmer av OAF

Høsten er kommet til Oslo, og jeg er allerede godt i gang med å sette meg inn i oppgavene som ny styreleder for OAF.

Første styreseminar ble avholdt 25. august med både nye og «gamle» styremedlemmer, med engasjerte diskusjoner rundt bordet om hva som skal være OAFs satsingsområder det neste året. Styret i OAF består det neste året av Minna Riska, Erlend Strønstad, Stian Rossi, Aina Dahle, Marie Hallandvik Hortemo, Victoria Abelsen, Håkon Fånes, Peder Idsøe Røed. Første offisielle styremøte ble avholdt 13. september.

I høst skal vi fortsette arbeidet med å vitaliseres Josefines gate til ikke bare å være et Arkitektenes hus, men til et ambisiøst og åpent Arkitekturens hus, i tråd med vedtaket på Generalforsamlingen våren 2021:

"Oslo Arkitektforening vil arbeide for en rehabilitering og videreutvikling av eiendommen til en ambisiøs arkitekturarena innenfor en bærekraftig økonomisk forvaltning. Oslo Arkitektforening vil arbeide for å bevare og utvikle Josefinesgate selv om NAL ønsker å relokalisere."

Dette ble også tema på årets representantskapsmøte i NAL som etter koronautsettelse ble gjennomført 24. september. Les mer fra representantskapsmøtet her.

Mulighetsstudien for et Arkitekturens hus i Josefinesgate ble også presentert på møte med OAF Senior den 22. september, sammen med avgått president i NAL, Gisle Løkken, som presenterte sine tanker om Bærekrafthuset. Det var stort engasjement fra seniorene for en revitalisering av Arkitektenes Hus i Josefinesgate. Noen mente at man skulle gå lenger, være mer ambisiøs og bygge et nytt smykke av et bygg i bakgården! Det ble en nyansert diskusjon som trakk opp de lange linjene.

Flere av arrangement på programmet denne høsten gjennomføres i samarbeid med eksterne aktører. Et av disse arrangementene er i samarbeid med plan- og bygningsetatet (PBE).  På initiativ fra PBE vil vi i løpet av høsten invitere alle arkitektene i Oslo og omegn til å diskutere utkast til ny Høyhusstrategi for Oslo. Arrangementet er et frokostmøte og innspillene fra arkitektene vil brukes av PBE i deres arbeid med å utvikle forslag til ny strategi. Her får vi, arkitektene, anledning til å spille inn ideer og synspunkter før strategien skal ut på høring. Det er helt i tråd med OAFs ambisjon om å komme på banen i tidligfase for å påvirke byutviklingen. Jeg gleder meg spesielt til dette arrangementet! Men, det er mye annet interessant på programmet i høst. Det kan du lese mer om her. Følg med i nyhetsbrev og sosiale medier for å holde deg oppdatert utover høsten.

Jeg ønsker å takke alle som har bidratt til høstens program: bl.a. koordinator og rådgiver Hanna Dencik Petterson, OAF senior, Debattkomiteen og ikke minst Programkomiteen! Gleder meg til å jobbe videre sammen med dere for å produsere innhold av høyt faglig nivå i ulike formater i årene som kommer.

Jeg ønsker samtidig å benytte anledningen til å takke tidligere leder Tone Selmer Olsen for den store innsatsen hun han gjort på vegne av OAF i sin åremålsperiode. Jeg plukker nå opp tråden sammen med koordinator og rådgiver Hanna Dencik Petterson. Det er et stort løft for OAF at vi nå er to personer i 50% stilling, til å sørge for at arkitektenes og arkitekturens stemme blir hørt i Oslos utvikling! For det er mange viktige saker i byen å engasjere seg i.

Her kan dere lese mer om mine tanker om OAF og vervet.