Nytt
Publisert 20. mai 21
Av: Styret i Oslo Arkitektforening

Ny mulighetsstudie viser stort potensial i bevaring og utvikling av Arkitektenes Hus i Josefinesgate

Oslo Arkitektforening igangsatte høsten 2020 et arbeid med å utarbeide en mulighetsstudie for å belyse og forstå potensialet i å videreutvikle eiendommen Arkitektenes hus i Josefinesgate 32- 34. Mulighetsstudien er nå ferdigstilt.

Publisert 20.05.2021
Av: Styret i Oslo Arkitektforening
Illustrasjon: Transborder studio
Illustrasjon: Transborder studio

Oslo Arkitektforening er sammen med NAL hovedaksjonær i eiendommen, som ble kjøpt på 50-tallet etter økonomisk og praktisk dugnadsinnsats av Oslo arkitektforening sine medlemmer.

For OAF representerer eiendommen store verdier både økonomisk og historisk, som faginstitusjon, bygningsmiljø og ikke minst som møteplass for arkitektstanden gjennom flere generasjoner. Verdier det ligger et stort potensial i å bygge videre på for å skape en interessant arkitekturarena for framtiden, for arkitekter og befolkningen for øvrig. 

Arbeidet som nå er gjort viser flere alternative fremtidsmodeller hvor vi blir i Josefinesgate og hvor vi selv, kollektivt som fagstand beholder både eierskapet og handlingsrommet til å skape en interessant og ambisiøs arkitekturarena, med rom for både eksisterende og nye samarbeidspartnere.

Målet med studien har vært å synliggjøre hvilke mulighetsrom vi har til å skape et fremtidsrettet, åpent hus med publikumsaktiviteter, faglige og sosiale møteplasser og gode arbeidsplasser med en bærekraftig forvaltning som svarer til eiernes behov og målsetninger.

Tone Selmer-Olsen, styreleder i OAF.

For å kunne skape en fremtidsrettet, levende, interessant arkitekturarena i Josefinesgate 32 -34 trengs nødvendig rehabilitering og ikke minst en ny visjon.

Underveis i prosessen har det vist seg at det ikke bare skjuler seg ett svar, men en rekke spennende muligheter på eiendommen, som alle har til felles at de viser modeller for bevaring og utvikling av en åpen faginstitusjon innenfor en bærekraftig økonomisk ramme.

Arbeidet med å analysere eiendommens muligheter har gitt en forsterket tro på at eiendommen har de kvalitetene som skal til for å skape stedet vi drømmer - et sosialt og faglig møtested for arkitektur og en felles, pulserende arena for hele bredden av arkitekturfaget, for et bredt publikum av bransje, fagfolk og generelt interesserte.

Tone Selmer-Olsen

Studien er gjennomført av OAF styret i samarbeid med et kreativt og kunnskapsrikt, tverrfaglig team med ekspertise innenfor formidlingsarenaer for arkitektur, transformasjon og gjenbruk og finansieringsmodeller: Transborder Studio og ProBiz.

Over ser dere en av illustrasjonene til arbeidet, som viser en av en rekke muligheter vi nå ønsker å utforske videre - vi ser fram til diskusjonene!