Nytt
Publisert 21. mai 21
Av: Oslo Arkitektforening

Rapport fra generalforsamling i OAF

Mange medlemmer deltok i det digitale møtet som valgte Siri Jæger Brudvik til ny styrelder og med ett solid flertall vedtok å fortsette å arbeide for å bevare og utvikle Josefinesgate til et fremtidens Arkitekturens Hus.

Publisert 21.05.2021
Av: Oslo Arkitektforening
Generalforsamling OAF, skjermbilde
Generalforsamling OAF, 2021

I tillegg ble arbeid fra OAFs mange utvalg og råd presentert, årsregnskaper presentert og en rekke nye tillitspersoner valgt inn i råd og verv.

Gratulerer og velkommen til alle nye tillitsvalgt! Og særlig til nyvalgt styreleder i Oslo Arkitektforening, Siri Jæger Brudvik.

Siri tiltrer formelt i jobben fra 1. Juli 2021. Siri Jæger Brudvik er arkitekt MNAL, jobber i dag i MAD arkitekter. Hun har sittet som frivillig i Arkitektforening i en årrekke, som styremedlem i to styreperioder, i tillegg til andre komiteer og utvalg. Det sist året har hun, sammen med Erlend Strønstad fungert som nestleder i foreningen. Hun sitter i styret til Oslo arkitekturtriennale (OAT), og som styremedlem i Arkitektenes Hus Eiendom. Hun er en brennende fagperson med stort engasjement og kunnskap om foreningen. Vi er svært glad for at det nå er hun nå som skal lede organisasjonen videre.

Fra 01.07.2021 er følgende personer valgt inn i råd og verv:

Styret:
Siri Jæger Brudvik (ny leder)
Minna Riska
Erlend Strønstad
Stian A. Ekkernes Rossi
Aina Dahle
Marie Hallandvik Hortemo
Victoria Abelsen
Håkon Fåne

Valgkomiteen:
Claes Cho Heske Ekornås
Sindre Wam
Astrid Rohde Wang
Hannah Knudsen
Anders Olivarius Bjørneseth

Finansrådet:
Espen Røyseland
Nikolai Wishman (ekstern)
Christopher Wilkens
Atle Leira
Oda Øye

Pris og Stipend-komiteen:
Anders Melsom
Matthew Anderson
Siri Moseng
Håkon Vigsnæs

Sundts komitee:
Tone Andreassen
Alessandra Kosberg
Kaja Poulsen
Einar Hagem
Erik Langdalen

Desisor:
Ketil Moe

Regional Samarbeidsutvalg:
Mads Øiern
Thale Eidheim (vara)

Rådet for Byarkitektur:
Tanja Lie
Dagfinn Sagen
Jette Cathrin Hopp (vara Tanja)
Marit Haugen (vara Dagfinn)

 

Andre utvalg og komiteer i OAF:

Programkomiteen:
Sigrún Sumarliðadóttir
Hanna Birkeland Bergh
Paul-Antoine Lucas
Espen Heggertveit

Debattkomiteen:
Arne Reisegg Myklestad
Ellen Heier
Colm O'Brien
Erle Austrheim

Utvalg for likestilling og mangfold:
Hanna Dencik Petersson
Anna Andrea Vik Aniksdal - i permisjon
Cecilie Andersson (BAS) 
Janeche Bull Borander (Arkitektbedriftene)
Kristina Kjønigsen (AFAG) 
Lars Helgesen (student /AHO)
Eva B Storrusten (NAL)
Joakim Skajaa

ART- Arkitektenes rådgivningstjeneste:
Søren Yran
Jan-Olav Toft

OAF senior:
Bente Florelius
Målfrid Nyrnes
Ann Elin Bratset
Fredrik Torp
Knut Fabritius
Halldis Eckoff
Ragnhild Johansen
Jan Scheen
Lars Roede
Sven Erik Svendsen
Sunniva Jakhelln
Asle Strøm