Nytt
Publisert 30. september 21
Av: Oslo arkitektforening

OAF fikk gjennomslag på representantskapsmøte i NAL

Den 24. september stod det årlige representanskapsmøtet på agendaen, med mange viktige saker på dagsorden.

Publisert 30.09.2021
Av: Oslo arkitektforening

Det årlige representanskaps møte skulle vært gjennomført allerede i juni men ble på grunn av korona utsatt til september.

Representantskapsmøtet samler representanter fra alle landets lokalforeninger for å både diskutere og beslutte saker om NAL sitt arbeid i året som kommer. Representantskapet er organisasjonens øverste besluttende organ, og har ansvaret for å vedta langtidsplan/strategi, langtidsbudsjett, sette medlemskontingent og bestemme vedtektsendringer.

Flere viktige saker stod på dagsorden, blant annet valg av ny president, muligheter for utvidelse av medlemsmassen, endring av presidentrollen men ikke minst veien videre for Arkitektenes Hus i Josefinesgate.

Adnan Harambasic ble valgt til ny president i NAL og i saken om Arkitektenes Hus fremmet OAF et forslag om videre utredning og prosess for å sikre et velforankret og bredt kunnskapsgrunnlag knyttet både til fremtiden i Josefinesgate og til NAL sin innvolvering i et nytt Bærekraftshus sammen med Futurebuilt og Grønn byggallianse. Dette fikk OAF gjennomslag for og det vil utlyses et ekstraordinært Representasnskapsmøte tidlig neste år for å fatte vedtak i saken.

Les mer om representantskapsmøtet i intervju med OAFs styreleder her.