Nytt
Publisert 12. oktober 21
Av: Oslo Arkitektforening

Nå kan du se OAF-samtalen "En tredje boligsektor?" på nett!

Onsdag 29. september ble det arrangert samtale og debatt i samarbeid med Tøyen Boligbyggerlag om Oslos boligutvikling og muligheter for en tredje boligsektor. Nå er opptaket tilgjenglig vi OAFs Vimeo-kanal.

Publisert 12.10.2021
Av: Oslo Arkitektforening

Samtalen ble innledet med presentasjon av to ferske publikasjoner på tema. "Hva koster en god bolig?" av Ketil Moe og Johan-Ditelf Martens og "Hagegata 30 - som pilot for en tredje boligsektor" av Tøyen Boligbyggerlag.

Presentasjonene ga et godt og nyansert bilde av de utfordringene vi nå står ovenfor etter 40 år med deregulering av boligpolitikken, som nå for alvor skaper stor ulikhet mellom folk, og spesielt i Oslo.

I samtalen ble ble diskutert mulige veier videre for en tredje boligsektor, og ikke minst politikk! Samtalen etterpå ble ledet av styremedlem og arkitekt Marie Hallandvik Hortemo, og mot slutten oppfordret flere arkitekter til at arkitektene nå må engasjere seg i boligpolitikk og at det er på tide med politisk aktivisme! Det var appell til den nye regjeringen om en ny boligpolitikk, der stat eller kommune gir rimelige tomter til etableringen av en tredje boligsektor. Dette ble gjort etter krigen og ga startskudd til bl.a. dagens store aktører som OBOS.

Se samtalen i opptak her: