Nytt
Publisert 25. juni 21
Av: Tone Selmer-Olsen

Sommerhilsen fra avtroppende styreleder Tone Selmer-Olsen

Som styreleder har jeg nå mine aller siste dager. Men før jeg formelt går av vil jeg benytte muligheten til å takke, for engasjement og deltakelse fra dere, og for tilliten jeg har fått. Det har vært en utfordrende og spennende åremålsperiode i OAF.

Publisert 25.06.2021
Av: Tone Selmer-Olsen

Sommerhilsen!

Det nærmer seg ferie for mange. Også for Oslo Arkitektforening. Det har vært enda ett halvår uten mulighet for fysiske arrangementer og sosiale sammenkomster. Men nå ser vi fram til at det endelig kan endre seg.

Vi er godt i gang med planlegging av høsten hvor det blir både forelesninger, samtaler, utstillinger og befaringer og ser fram til å dele programmet og Arkitektenes Hus med dere igjen.

I foreningen har vi denne våren hatt fokus på arbeidet for å bevare og utvikle eiendommen i Josefinegt 32-34, - og med det også historien til foreningen. Vi har et nærmere 120 år gammelt arkiv hvor svært mye av arkitektstandens historie ligger og endelig har vi fått det overført til Oslo Byarkiv som vil ivareta det og tilgjengelig gjøre det for en større offentlighet.

Dere kan lese mer om saken her litt lenger ned i nyhetsbrevet.

På årets generalforsamling har medlemmene etter innstilling fra valgkomiteen valgt inn er rekke nye medlemmer til styret inkludert ny styreleder! Stort velkommen til Aina Dahle, Marie Hallandvik Hortemo, Victoria Abelsen, Håkon Fånes, Stian A. Ekkernes Rossi og ny styreleder Siri Jæger Brudvik.

Og stor takk til de som går av: Per Olaf Fjeld, Mads Øiern, Paul Koefoed, Paola Simone og Rakel Paulsen.

Vi har fått til mye!

Som styreleder har jeg nå mine aller siste dager. Men før jeg formelt går av vil jeg benytte muligheten til å takke, for engasjement og deltakelse fra dere, og for tilliten jeg har fått. Det har vært en veldig utfordrende men ikke minst spennende og engasjerende åremålsperiode i Oslo Arkitektforening. Her er noen av høydepunktene:

Vi har vært aktør i en rettsak mot staten sammen NAL, Fortidsminneforeningen og Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka – og tapt. (men ikke historien!)

Vi har vært tilstede i det offentlig ordskifte, i norsk og internasjonal media.

Vi har vært gjennom en pandemi hvor vi har jobbet for bedre vilkår for arkitektene i Oslo.

Vi har satt likestilling og mangfold i arkitektbransjen høyt på agendaen og startet opp en historisk kartlegging av mangfold og likestilling i bransjen vår.

Vi har lagd en mulighetsstudie om fremtidens Arkitekturens Hus og vedtatt gjennom generalforsamling å fortsette å jobbe for bevaring og videreutvikling av eiendommen vår i Josefinesgate 32 - 34

Vi har fått på plass en ny rådgiver- og koordinatorstilling i foreningen.

Vi har, som nevnt over, fått overlevert vårt snart 120 år gamle arkiv til Byarkivet i Oslo.

Vi har delt ut priser. Sundts premie, Oslo Arkitektforenings arkitekturpris og OAFs stipend for etterutdanning.

Vi har hatt fulle hus på forelesninger, med alt fra, Nye norske praksiser med Kastler Skjeseth Architects, Rebuilding, Hesselbrand og Studio Bua, og internasjonale kontorer som, Lenschow Pihlmann (Stockholm), Johansen Skovsted (København) Cecilie Puga (Santiago) og Ted'A Arquitectes (Palma de Mallorca) til pandemien kom og vi måtte avlyse er rekke fysiske arrangementer.

Som et svar på at vi ikke lenger kunne møtes har vi etablert en egen digital Vimeokanal – og gjennomført flere digitale forelesninger, debatter og samtaler. Alle kan sees i opptak på nett!

Fokus på digital tilstedeværelse har også gitt resultater og vi har nå en instagramkonto med over 3000 følgere.

Og selvfølgelig, mye, mye mer.

Alt det vi har fått til hadde ikke vært mulig uten all frivillig innsats fra våre engasjerte medlemmer i ulike råd og utvalg. Til alle som nå trer av fra, tusen takk for arbeidet dere har lagt ned. Til dere som begynner i nye verv etter sommeren – velkommen skal dere være!

Nye tider i vente

Gjennom disse 2 årene har vi bare hatt 1 fest! Det er såklart alt for lite. Men nå ser det ut som det endelig vil komme tider hvor Oslo Arkitektforening igjen kan fylle Arkitektenes Hus med faglig aktivitet, arrangementer og sosiale sammenkomster.

Jeg tror OAF er klar for ett nytt kapittel, sterkere organisert og bedre rustet. Klare for å fortsette arbeidet med å videreutvikle et fremtidens Arkitekturen Hus i Josefines gate, jobbe for en enda mer åpen og modig fagkultur og til å fortsette å være en tydelig stemme i debatten om arkitektur og byutvikling i Oslo.

Så er jeg glad for at det er Siri Jæger Brudvik som er valgt som ny styreleder og skal lede foreningen inn i ett nytt kapitel. Hennes engasjement for arkitekturens rolle i samfunnet, kunnskap og kompetanse om Oslo Arkitektforening vil være sentral i videreutvikling av foreningen.

 

Fra meg gjenstår det nå bare å si stor takk til alle, og god sommer når den tid kommer!