Kurs og arrangement
Publisert 20. januar 22
Av: Oslo Arkitektforening

Våren i Oslo Arkitektforening

Nå er programmet for våren 2022 lansert!

Publisert 20.01.2022
Av: Oslo Arkitektforening

Vårens program vil by på variert innhold fra både lokale og internasjonale bidragsytere. Vi innleder med befaring av Kristian August gate 13 tegnet av Mad arkitekter og fortsetter med et tett program utover våren med både forelesninger, frokostmøter, samtaler, debatter og utstilling.

I tillegg blir det  digitalt program med nye episoder av Arkitektprat og et nytt programkonsept vi kaller Torsdager i Hagestuen, der vi samles i Josefinesgate 32 for å diskutere og utveksle kunnskap. Formatet er lettbeint og anpasset innholdet og skal bidra til å utforske Josefinesgate som møteplass og arena for arkitekturformidling. Det hele vil avsluttes med sommerfest, åpning av utstillingen Unge norske stemmer og utdeling av OAFs arkitekturpris.

Hele programmet finner dere i kalenderen her

OAFs program og drift muliggjøres gjennom stor innsats fra foreningens styre og frivillige i foreningens komiteer og utvalg. Tusen takk til alle dere som bidratt!

Er du medlem i OAF og interessert i å bidra som frivillig - send en mail til oaf@arkitektur.no 

Vi vil også rette en stor takk til våre samarbeidspartnere som bidrar med uvurderlige finansiell støtte. Takk til:

AFAG

GARNES DATA

FAGFLIS

VESTRE

TREFOKUS

Les mer om våre samarbeidspartnere her