Om Debattkomiteen

Her kommer det mer info etterhvert