Om Pris- og stipendkomiteen

Her kommer det mer info etterhvert