Protokoll og sakspapirer

Her kan du lese protokoller og sakspapirer fra OAFs generalforsamling

2021

Generalforsamling 2021 - protokoll | 14. april
Generalforsamling 2021 - innkalling og sakspapirer | 15. mars

2020

Generalforsamling 2020 - protokoll | 17. juni

2019

Generalforsamling 2019 - protokoll | 09. april

2018

Generalforsamling 2018 - protokoll | 24. april