Bylivsenteret
Publisert 16. november 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2021 tilgjengelig i opptak

Årets konferanse gikk digitalt 3. og 4. november. Temaet var Småbyliv – strategier for bærekraftig stedsutvikling.

Publisert 16.11.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL og Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret. Foto: NAL
Leidulf Mydland, Riksantikvaren. Foto: NAL
Hedda Foss Five, ordfører i Skien. Foto: NAL
Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL, Lise Larstuvold, fagansvarlig NAL/Bylivsenteret, Hilde Moe, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Alexandria Algard, arkitekt og juryleder Attraktiv by-prisen. Foto: NAL

Gikk du glipp av konferansen? Her kan se programmet og kjøpe tilgang til opptakene.

Distriktssenterets direktør Marit Mellingen åpnet konferansen sammen Camilla Moneta, fagsjef i NAL.

– Mindre byer og byregioner er en sentral del av det norske bosettingsmønsteret. Småbyene og regionsentra er viktige for verdiskaping og nyskaping, balansert folketalls- og demografisk utvikling, og for likeverdige velferdstjenester i regionene, innledet Mellingen.

En viktig del av Bylivkonferansen er å vise fram steder og kommuner som har lykkes godt med sin utvikling. Tre ulike steder i landet – Flekkefjord i sør, Lovund i Lurøy kommune i nord og Beitostølen, Øystre Slidre i Innlandet presenterte hvordan de har jobbet med stedsutvikling, både på strategi- og gjennomføringsnivå.

Mange av landets småbyer består av verneverdig kulturhistorisk bebyggelse, en ressurs og en viktig identitetsskapende faktor. Fra Riksantikvaren presenterte seksjonssjef Leidulf Mydland og seniorrådgiver Vignir Freyr Helgason den nye klimastrategien og den reviderte Bystrategien. 

Arkitekt Ole Bachke presenterte pågående prosesser i sørlandsbyene Risør, Arendal og Farsund, med vekt på muligheter og utfordringer knyttet til ny bruk av bevaringsverdige bygg.

For å revitalisere stedet Sand i Nord-Odal, både sosialt, kulturelt og økonomisk, har kommunen, biblioteket og den lokale sparebanken samarbeidet om å etablere et nytt flerfunksjonshus. Helen & Hard vant arkitektkonkurransen, og arkitekt og daglig leder Randi Augenstein presenterte kontorets vinnerforslag «Samling».

Bylivkonferansens andre dag var viet presentasjoner fra årets finalister i Attraktiv by-prisen. Tema for årets utdeling har vært samarbeid. Årets tre finalister, tvillingsbyene Skien – Porsgrunn, Henningsvær og Saupstad-Kolstad, delte sine erfaringer med hvordan man skaper attraktive byer, og hvilke tiltak de mener har hatt størst effekt. Juryleder Alexandria Algard ga også et innblikk i juryens arbeid og hva skal som til for å bli en attraktiv by.

Sosiolog og samfunnsforsker Guri Mette Vestby presenterte funn fra sin forskning innen stedsutvikling og samarbeid, og ga råd til kommuner som skal i gang med stedsutviklingsprosjekter.

Konferansen ble arrangert av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Gikk du glipp av konferansen? Her kan se hele programmet og kjøpe tilgang til opptakene

Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL og Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret. Foto: NAL
Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL og Marit Mellingen, direktør Distriktssenteret. Foto: NAL
Leidulf Mydland, Riksantikvaren. Foto: NAL
Leidulf Mydland, Riksantikvaren. Foto: NAL
Hedda Foss Five, ordfører i Skien. Foto: NAL
Hedda Foss Five, ordfører i Skien. Foto: NAL
Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL, Lise Larstuvold, fagansvarlig NAL/Bylivsenteret, Hilde Moe, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Alexandria Algard, arkitekt og juryleder Attraktiv by-prisen. Foto: NAL
Fra venstre Camilla Moneta, fagsjef NAL, Lise Larstuvold, fagansvarlig NAL/Bylivsenteret, Hilde Moe, seniorrådgiver Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Alexandria Algard, arkitekt og juryleder Attraktiv by-prisen. Foto: NAL