Bylivsenteret
Publisert 02. juli 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2021

Årets Bylivkonferanse tar utgangspunkt i regjeringens nasjonale strategi for bærekraftig utvikling, og de tre strategiene for småbyer, fjell & innland og kyst som nå er lansert.

Publisert 02.07.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Flekkefjord dronefoto
Flekkefjord. Foto: Schutterstock

Konferansen arrangeres 3.-4. november og vil være digital.

Bylivkonferansen har etablert seg som et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Målet med konferansen er blant annet å dele gode eksempler og erfaringer på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvaliteter og identitet.

Konferansen har tidligere vært arrangert i Haugesund, Ulsteinvik, Tønsberg og Narvik. Bærekraft er et gjennomgående tema.

Bylivkonferansen er også arena for presentasjon av finalistene i Attraktiv by-prisen som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De tre finalistene er i år Henningsvær i Nordland, Skien/Porsgrunn i Telemark og Saupstad/Kolstad i Trøndelag.

Les mer om finalistene på nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret.

Programmet er under utvikling og publiseres i september.