Bylivsenteret
Publisert 06. september 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Bylivkonferansen 2021

For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Publisert 06.09.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Street art i Flekkefjord. Foto: Simen Løvgren. Design: Anagram
Street art i Flekkefjord.

Konferansen arrangeres 3.-4. november og vil være digital.

Kommunene har ansvaret for å sette bærekraftsmålene ut i livet, og skal utvikle steder og bysentra som sikrer likeverd, rettferdig fordeling og mulighet for deltakelse for alle. Hvordan skaper man fysiske omgivelser som stimulerer til medvirkning og inkludering? Hva må til for at næringsliv og kultur får blomstre? Hvordan legger man til rette for gode møteplasser, samlokalisering og samspill? Hvordan forvalte og utvikle historiske bymiljøer? Og hvilke fysiske utgangspunkt har hvert enkelt sted for å utvikle klimasmarte løsninger og å bygge på en måte som ikke truer naturmangfoldet?

Konferansen er relevant for arkitekter og planleggere, ansatte i kommune og fylke, lokalpolitikere og alle som er opptatt av by- og stedsutvikling.

Bylivkonferansen har etablert seg som et viktig og inspirerende treffpunkt for alle som er interessert i bærekraftig by- og tettstedsutvikling i Norge. Målet med konferansen er blant annet å dele gode eksempler og erfaringer på vellykkede prosesser, fremtidsplaner og fysiske, arkitektoniske løsninger som bidrar til å styrke stedskvaliteter og identitet.

Konferansen har tidligere vært arrangert i Haugesund, Ulsteinvik, Tønsberg og Narvik. Bærekraft er et gjennomgående tema.

Bylivkonferansen er også arena for presentasjon av finalistene i Attraktiv by-prisen som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. De tre finalistene er i år Henningsvær i Nordland, Skien/Porsgrunn i Telemark og Saupstad/Kolstad i Trøndelag.

Les mer om finalistene på nettsiden til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arrangør er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret og Kommunal- og moderniseringdepartmentet.