Bylivsenteret
Publisert 16. februar 21
Av: Perann Stokke

Ny fagansvarlig for Bylivsenteret

Lise Larstuvold er ny fagansvarlig for Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund. Hun er fagrådgiver innen stedsutvikling og klima, og har over 20 års erfaring som prosjekterende arkitekt og planlegger.

Publisert 16.02.2021
Av: Perann Stokke
Bilde av Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret
Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret

Bylivsenteret skal stimulere til at det gjøres klimavennlige valg på både bygningsnivå og plannivå.

Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret

Larstuvold kommer fra stillingen som faglig leder og medeier i Arkitektkontoret GASA AS, hvor miljøforståelse og bærekraft har stått sentralt i arkitektvirksomheten.

– Klimaendringen er vår største utfordring i samtiden, og byggenæringen står for en stor andel av verdens klimagassutslipp. Stedsutviklingen i hele Norge bør preges av en forståelse for dette, og Bylivsenteret skal stimulere til at det gjøres klimavennlige valg på både bygningsnivå og plannivå. Vi kan endre klimapåvirkningen gjennom hvordan vi planlegger våre byer og tettsteder.

Larstuvold er opptatt av bærekraftig stedsutvikling med fokus på god arkitektur og velfungerende byrom.

– Målet er attraktive byer og tettsteder med levende lokalsamfunn og økt livskvalitet for enkeltmennesker.