Bylivsenteret
Publisert 20. mai 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Nytt parallelloppdrag på Sortland

Sortland kommune har inngått avtale med Bylivsenteret om gjennomføring av parallelloppdrag. Hvordan kan ny skole, idretts- og svømmehall bidra til positiv stedsutvikling og til en bærekraftig utvikling i kommunen?

Publisert 20.05.2021
Av: Perann Sylvia Stokke

Arkitekt MNAL Kristine Røiri er kommunearkitekt i Sortland kommune. Hun forteller at det er stort lokalt engasjement for denne saken og politikerne gleder seg til å delta aktivt i prosessen.

– Dette er et stort og positivt løft for lokalsamfunnet vårt, men det er ikke politisk enighet om hvor disse viktige funksjonene skal ligge. Gjennom parallelloppdraget, med to arkitektteam, skal vi få belyst mulighetene for hvordan vi kan få best mulig anlegg - og ikke minst - størst mulig merverdi i forhold til stedsutvikling, forteller Røiri.

Sortland kommune med sine vel 10.000 innbyggere er regionsenter i Vesterålen. Vesterålen ligger nord for Lofoten og har spektakulær natur med sine bratte fjell, øyer, sund, frodige daler og havet som buldrer mot hvite strender. Befolkningen trives, men likevel går befolkningstallet i regionen ned.  

Kommunen ønsker å bli mer attraktive for å kunne tiltrekke seg nye innbyggere og for å sikre en bærekraftig utvikling på sikt. Ny barneskole og idretts- og svømmehall kan være nøkkelen. Gjennom parallelloppdraget ønsker kommunen å få innspill som gjør det mulig å diskutere og konkretisere hvordan kommunale investeringene kan gi størst mulig synergieffekt for stedsutviklingen, innbyggernes trivsel og en langsiktig og bærekraftig utvikling. Målet er at politikere og befolkning kan samles om en lokalisering som gir skole- og idrettsanlegg som Sortland kan være stolte av i mange år framover.

– Vi håper at dyktige fagpersoner vil dele sin kunnskap og bistå oss med å tenke helhetlig og strategisk rundt disse temaene, avslutter Røiri.

Parallelloppdraget ble utlyst 1. juni.

Les mer om parallelloppdraget