Bylivsenteret
Publisert 28. juni 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Parallelloppdrag om stedsutvikling på Stiklestad

Som en del av forberedelsene til Nasjonaljubileet 2030 planlegger Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) å utlyse et parallelloppdrag knyttet til stedsutvikling på Stiklestad.

Publisert 28.06.2021
Av: Perann Sylvia Stokke

Stiklestad har som slagsted og symbolsted gjennom tusen år en unik posisjon i Norge.

Borghild Lundebu, prosjektleder Nasjonaljubileet 2030

SNKs styre skal behandle utlysningen på sitt styremøte 29. juli 2021. Administrasjonens anbefaling er å utlyse et parallelloppdrag på Doffin og Mercell i starten av august med frist 7. september 2021. 

Oppdraget handler om å skape et helhetlig konsept for slagstedet og symbolstedet Stiklestad ut fra et formidlingsperspektiv. Viktige elementer vil være plassering og bygningsmessig utforming av ny hovedutstilling, samt oppgradering av eksisterende hovedbygg. Infrastruktur mellom stedets ulike formidlingsarenaer står også sentralt.

Hensikten med et parallelloppdrag er å sikre et godt tilfang av ideer og løsningsmuligheter samt mangfold og dialog i prosessen.  Det skal velges inntil to team. Resultatet av leveransen vil danne grunnlaget for videre utvikling av Stiklestad som relevant symbolsted, tankevekkende formidlingsarena og inkluderende møteplass.

Borghild Lundeby, prosjektleder Nasjonaljubileet 2030 i SNK sier følgende om ambisjonen hos oppdragsgiver:  

- Stiklestad har som slagsted og symbolsted gjennom tusen år en unik posisjon i Norge. Det er også et sted med mange særegent gode kvaliteter som formidlingsarena. Det er likevel en utfordring at dagens Stiklestad preges av en kombinasjon av mangfold og svak infrastruktur som gjør at stedet fremstår fragmentert. I tillegg mangler man en hovedutstilling som innfrir de besøkendes forventninger. Det er derfor avgjørende at det utarbeides en ambisiøs plan for Stiklestad som destinasjon, formidlingsarena og symbolsted frem mot nasjonaljubileet i 2030.

Bilde av Borghild Lundeby
Borghild Lundeby. Foto: Åsa Mikkelsen
For spørsmål:
Borghild Lundeby
Prosjektleder Nasjonaljubileet 2030
Telefon
-
E-post
borghild.lundeby@snk.no
Måns Davidson
Prosjektleder NAL
Telefon
992 47 640
E-post
mda@arkitektur.no