Bylivsenteret
Publisert 11. februar 21
Av: Annicken Vargel

Samarbeidsavtale mellom Bylivsenteret og Distriktssenteret

Samarbeidsavtalen skal bidra til at begge parter oppnår enda flere gode resultater innen stedsutvikling.

Publisert 11.02.2021
Av: Annicken Vargel

Distriktssenteret og BYLIVsenteret jobber begge mot et felles overordnet mål om å skape attraktive og livskraftige lokalsamfunn. Avtalen skal bidra til langsiktig og koordinert innsats overfor kommuner, fylkeskommuner og andre statlige samarbeidsparter.

De to partene har allerede samarbeidet i flere år. Distriktssenteret har blant annet gitt innspill til programmet til Bylivkonferansen og til håndboken i Aldersvennlig stedsutvikling.

- Vi ser frem til videre samarbeid med fagmiljøet i Distrikssenteret, og er glade for at samarbeidsavtalen vår er formalisert. Bylivsenteret har kompetanse innen bærekraftig stedsutvikling med fokus på god arkitektur og planlegging av attraktive og fysisk velfungerende lokalsamfunn. Distrikssenterets kompetanse innen lokal samfunnsutvikling og distrikskommunenes utviklingsprosesser kan komplettere Bylivsenteret, slik at vi sammen kan yte god bistand til norske kommuner og stimulere til bærekraftig stedsutvikling, sier Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret.

For begge parter er det en sentral målsetting at samarbeidet bidrar til å styrke bærekraftige lokalsamfunn. BYLIVsenteret har spisskompetanse innenfor arkitektur, by- og tettstedsplanlegging og bærekraftig stedsutvikling. Distriktssenteret har spisskompetanse på lokal samfunnsutvikling og utviklingsprosesser, herunder distriktskommuners forutsetninger, rolle, handlingsrom og samspill med næringsliv og sivilsamfunnet. Partene utfyller og tilfører hverandre kunnskap, virkemidler og tilgang til aktører og nettverk. Hver for seg har partene god formidlings- og prosesskompetanse, med erfaring fra bruk av ulike arbeidsmåter og verktøy.

Konkrete aktiviteter i samarbeidet vil blant annet være:

  • Gjensidig og løpende informasjonsdeling om aktiviteter og prosjekter
  • Faste kvartalsvise møter
  • Programutvikling og faglige bidrag til BYLIVskonferansene
  • Deltakelse i nettverk og koordinert dialog med fylkeskommunen som samarbeidspart
  • Deling av forbilder/gode eksempler
  • Samarbeid om webinar-serier rettet mot distriktskommuner

Avtalen forplikter ikke partene økonomisk, utover den tidsressursen som må forventes at partene prioriterer inn i de enkelte aktivitetene.

Kontaktpersoner:

Lise Larstuvold, fagansvarlig BYLIVsenteret
lla@arkitektur.no, tlf 900 40 652

Trude Risnes, seniorrådgjevar Distriktssenteret
trude. risnes@kdu.no, tlf 481 68 287

Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret
Lise Larstuvold, fagansvarlig i Bylivsenteret