Bylivsenteret
Publisert 03. juni 21
Av: Perann Sylvia Stokke

Stedsutvikling i Nesna sentrum 

På Nesna har flere utbyggere vist interesse for sentrumsnære tomter. Nå har Nesna kommune inngått avtale med NAL/Bylivsenteret om bistand til stedsutviklingsarbeid.  

Publisert 03.06.2021
Av: Perann Sylvia Stokke
Bilde av Nesna
Oversiktsbilde av Nesna. Foto: Nesna kommune

Prosessen skal foregå som et parallelloppdrag hvor arkitektgrupper inviteres til å delta og to velges ut til å visualisere hvordan framtidens sentrum på Nesna kan se ut. En stedsanalyse skal også gjennomføres. 

Nesna har allerede en sentrumsplan og arbeidet som nå skal settes i gang blir mer som en detaljregulering.  

– Planen skal vise hvordan vi ønsker at sentrum og våre sjønære områder skal se ut, hvordan vi både utvikle næring, ta vare på stedsidentiteten vår og utvikle attraktive fellesrom for alle innbyggerne, sier ordfører Hanne Davidsen.

Parallelloppdraget vil bli utlyst etter sommerferien.  

Bilde av ordføreren i Nesna
Hanne Davidsen, ordfører i Nesna kommune. Foto: Nesna kommune