Bylivsenteret
Publisert 18. desember 20
Av: Perann Sylvia Stokke

Steinkjer - en mer levende småby

Steinkjer har store utviklingsmuligheter innenfor rammene som gjenreisingsarkitekturen setter.

Publisert 18.12.2020
Av: Perann Sylvia Stokke
Steinkjer sentrum, illustrasjon: Asplan Viak
Steinkjer sentrum, illustrasjon: Asplan Viak

– Det har vært en spennende prosess å få tre arkitektteam utenfra til å se på oss og komme med gode råd for fremtidig utvikling av byen.

Anne Berit Lein, ordfører i Steinkjer

Ved sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke ble Steinkjer valgt som administrasjonssenter for det nye Trøndelag fylke. Steinkjer kommunes omdømme og Steinkjer sentrums attraktivitet er viktige faktorer for å sikre en langsiktig positiv utvikling som administrasjonssenteret i Trøndelag. Kommunens slagord er Steinkjer – åpen, lys og glad.

Arbeidet med å utvikle administrasjonssenteret Steinkjer ble koblet på arbeidet med attraktivitet og omdømme. Prosjektet ble delt inn i fem tema: levende bysentrum, universitetet og byen, arrangementsbyen, administrasjonssenteret og omdømme/rekruttering. Innen tema «Levende bysentrum» var det satt av midler til en mulighetsstudie for bedre byrom. Etter gode råd fra BYLIVsenteret, ble dette endret til et parallelloppdrag.

- Forslagene fra de tre arkitektteamene, og de 10 rådene fra vurderingskomiteen, vil være viktige grunnlag når vi nå skal arbeide framover med å utvikle byen vår. Jeg håper at vi om kort tid vil se at de enkleste tiltakene allerede gjennomføres, sier ordfører Anne-Berit Lein.