Bylivsenteret
Publisert 19. september 22
Av: Børge Sildnes

Bylivkonferansen 2022: Utfordrende utbygging

I løpet av to oktoberdager på Beitostølen skal arkitekter, planleggere, hyttenæring og politikere bli litt klokere på hvordan framtidens hytteutbygging kan bli mer bærekraftig.

Publisert 19.09.2022
Av: Børge Sildnes
Bilde av Margrete Bjone Engelien
Margrete Bjone Engelien. Foto: Jørn Nyseth Ranum

– Jeg gleder meg til å sitte i et forum der mange ulike hoder er samlet og vi kan få litt ulike perspektiver på hyttebyggingen.

Margrete Bjone Engelien, programkomiteen Bylivkonferansen 2022

Margrete Bjone Engelien er arkitekt MNAL og med i programkomiteen for årets Bylivkonferanse om steds- og hytteutvikling i fjellområdene. Der representerer hun sammen med Anni Onsager Øystre Slidre kommune, som er medarrangør for konferansen som arrangeres på Beitostølen 24. og 25. oktober. Margrete driver wildcard-kontoret Inn i landet og er med i styret i Hedmark og Oppland arkitektforening.

– Med årets konferanse ønsker vi å sette planlegging av fritidsbebyggelse på agendaen for arkitekter, planleggere, politikere og utbyggere. Finnes det nok kompetanse for hvordan disse områdene utvikles? Med tittelen på konferansen, Fra stølsgrend til deltidsbygd og hytteby, ønsker vi å tematisere hva disse stedene er, sier Margrete.

– De største hytteområdene er i små kommuner. Det er et stort ansvar for kommunene å sitte med planlegging og forvaltning av disse områdene. De skal forene hensyn til nasjonale klimakrav med tilrettelegging for lokal verdiskaping i planleggingen. Det innebærer på den ene siden å begrense nedbygging av areal og på den andre siden å bygge mer.

Selv om temaet for konferansen er bærekraftig utvikling i fjellområdene, tror Margrete at den miljøvennlige hytta er et umulig prosjekt. – Du kan ikke lage det klimaregnestykket der ei bygd hytte gjør opp for ressursene den har brukt og kommer til å bruke. Men vi kan endre måten vi bygger på i dag. Det blir gjennomført flere prosjekter nå som utfordrer måten vi tenker arkitektur på og planlegger hytteområdene. Og noen av de eksemplene kommer vi til å få presentert under konferansen.

Margrete ser flere utfordringer ved utbygging av hytteområder, utover klimahensyn: – Jeg ser at mange av de store hyttebyene som Hemsedal, Geilo, Trysil og Beitostølen bruker det samme amerikanske firmaet til destinasjonsutvikling og til å prosjektere alpintraseer og planlegge hotellområder. De mest populære kataloghyttene setter også en standard for arkitekturen. Vi trenger mer diskusjon rundt hvordan hyttebyene utvikles!

Margrete ønsker å se politikere, utbyggere og hyttenæring på Bylivkonferansen.
– Og så håper jeg det kommer engasjerte arkitekter og planleggere, spesielt planleggere fra norske kommuner.
– Jeg gleder meg til å sitte i et forum der mange ulike hoder er samlet og vi kan få litt ulike perspektiver på hyttebyggingen.

Bylivkonferansen 2022 arrangeres 24. og 25. oktober av Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret, Innlandet fylkeskommune, Øystre Slidre kommune og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Påmelding og program finner du på arkitektur.no