Bylivkonferansen

Bylivkonferansen arrangeres årlig i samarbeid med regionale og lokal aktører som fylkeskommuner og kommuner. Konferansen har etablert seg som en av de mest inspirende og nyttige for alle som er interessert i bærekraftig stedsutvikling i Norge.

Street art i Flekkefjord. Foto: Simen Løvgren. Design: Anagram

Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2021 arrangeres 3.-4. november som en digital konferanse.

Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2020

250 deltakere deltok fysisk eller digitalt på Bylivkonferansens to dager i Narvik, 22.-23. oktober 2020. Temaet for konferansen var «samspillets kunst – inkluderende stedsutvikling».

 

Bylivkonferansen 2020

Bylivkonferansen 2019

Tema for konferansen var BY PÅ LIVET - Hverdagsbyen - Opplevelsesbyen. Hvordan kan vi sammen utvikle byen som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Konferansen ble arrangert i Tønsberg 17.+ 18. september 2019

 

Bylivkonferansen 2019

Bylivkonferansen 2018

Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Konferansen ble arrangert i Ulsteinvik 17+18. oktober 2018.

Bylivkonferansen 2018

Bylivkonferansen 2017

Inkluderende steder – Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder? Konferansen ble arrangert i Haugesund 18. oktober 2017

 

Bylivkonferansen 2017