Bylivkonferansen 2017

Tema

Inkluderende steder – Hvordan kan kommune, fylkeskommune, stat og næringsliv sammen bidra til å skape framtidsrettede og inkluderende steder? Konferansen ble arrangert i Haugesund 18. oktober 2017.

Arrangører

Bylivsenteret i samarbeid med Rogaland fylkeskommune