Bylivkonferansen 2018

Arrangører

Bylivsenteret samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og Ulstein kommune.

Tema

Tema for konferansen var Byliv, næringsliv, hverdagsliv. Hvordan kombinerer vi dette slik at vi får attraktive sentrumsområder? Hvordan skaper vi gode lokalsamfunn gjennom målbevisst næringsutvikling, og hva kan næringslivet vinne på å engasjere seg i stedsutviklingen? Konferansen ble arrangert i Ulsteinvik 17.-18. oktober 2018.

Opptak fra konferansen