Bylivkonferansen 2019

Tema

Tema for konferansen var BY PÅ LIVET - Hverdagsbyen - Opplevelsesbyen. Hvordan kan vi sammen utvikle byen som livsarena, møteplass og identitetsbærer? Konferansen ble arrangert i Tønsberg 17.-18. september 2019.

Arrangører

BYLIVsenteret i NAL og Vestfold fylkeskommune i samarbeid med Tønsberg kommune og Tønsberg Sentrum.

Opptak fra konferansen