Bylivkonferansen 2021

Bylivkonferansen 2021 arrangeres 3.-4. november som en heldigital konferanse.

Tema

For at vi skal nå bærekraftsmålene, må kommunene i hele Norge utvikle robuste, klimasmarte og attraktive småbyer. Byene har ulike utfordringer, forutsetninger og kapasitet. Bylivkonferansen 2021 løfter frem prosesser og steder som kan være til inspirasjon for fremtidsvennlig småbyliv.

Konferansen er også arena for presentasjon av de tre finalistene i Attraktiv by-prisen som deles ut av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Arrangører er Bylivsenteret i Norske arkitekters landsforbund i samarbeid med Distriktssenteret.