Ibsenbiblioteket - fase 1, Lokalisering, innhold og bærekraft

Parallelloppdrag

Meierikvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio
Meierikvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Ibsenbiblioteket - fase 1, Lokalisering, innhold og bærekraft. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Skien kommune

Om parallelloppdraget

Ibsenbiblioteket

Med prosjektet Ibsenbiblioteket skal Skien skape en møteplass for fremtiden. Det skal bli en formidlingsarena som også huser et nytt bibliotek, innbyggerservice, turistinformasjon og et nasjonalt besøkssenter for Henrik Ibsen. Prosjektet har som mål å bli nyskapende og grensesprengende, både i arkitektur og innhold.

Et mål for prosjektet er at denne samlokaliseringen og integreringen skal gi nye og bedre tjenester til befolkningen og unike opplevelser knyttet til bygg og formidling.

Skien kommune inviterte tre konsulentgrupper med kompetanse innen arkitektur, urbanisme, plan, tjenestedesign, utstillingsdesign og publikumsopplevelser til et honorert parallelloppdrag. Konsulentgruppene skulle gi et godt faglig, og innovativt, grunnlag for å sette gode premisser for den videre prosessen for prosjektet Ibsenbiblioteket.

Kulturkvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio
Kulturkvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio

Parallelloppdraget ble definert med tre oppgaver for besvarelse:

  1. Få et godt underlag for valg av lokalisering for «Ibsenbiblioteket».
  2. Få innspill og ideer til utarbeidelsen av rom- og funksjonsprogram til neste fase i prosjektet.
  3. Få innspill på hvordan bærekraftsprinsipper kan gi føringer for videre utvikling av prosjektet.