Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø

Parallelloppdraget

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Kyrksæterøra: Et levende sentrum – det miniurbane miljø. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Hemne kommune

Om parallelloppdraget

Kyrksæterøra

Hemne kommune har gjennomført ett parallelloppdrag for å få fremtidsbilder av Kyrksæterøras utvikling og få redegjort for hvordan man kan arbeide for å realisere visjonene.

Kommunene Hemne, Halsa og del av Snillfjord står overfor en sammenslåing og Kyrksæterøra blir det nye kommunesenteret.

Kommunen mottok 15 tilbud om deltakelse, og tre team fikk tilbud om å delta. Det var:

Lala Tøyen as / Kåmmån as / Formløs architecture
Juul|Frost arkitekter
Oslo Works arkitekter / KOHT arkitekter / Asplan Viak

Odd Jarle Svanem, ordfører i Hemne kommune, hadde følgende å si om parallelloppdraget og evalueringskomitéens rapport:

- Nå som vi skal skape den nye kommunen Heim er det viktig at vi får et nytt blikk på kommunesenteret - Kyrksæterøra. Det har vi skaffet oss gjennom en spennende prosess hvor fagfolk, næringsliv, politikere og ildsjeler har deltatt. Vi vil spesielt takke de tre svært kompetente arkitektgruppene som har gitt kommunen og lokale utviklingsaktører faglig påfyll og imponert oss med spreke forslag til fremtidsrettet stedsutvikling – på kort og lengre sikt.

På bakgrunn av arkitektenes forslag og mange gode innspill fra lokalsamfunnet har en evalueringskomité laget en rapport. Komiteen var satt sammen av representanter fra lokalt næringsliv, Trøndelag fylkeskommune, Hemne kommune og BYLIVsenteret i Norske arkitekters landsforbund.

Rapporten inneholder 10 gode råd til hvordan Kyrksæterøra kan utvikles til et bærekraftig, menneskevennlig og attraktivt kommunesenter for Heim. I tillegg inneholder rapporten en serie konkrete tiltak som bør gjennomføres for å nå målene.

- Vi kaller Kyrksæterøra et miniurbant miljø, men et sentrum er avhengig av et oppegående omland og et omland krever et sterkt levende sentrum. Vi vil i etterkant av dette arbeidet starte med å se på muligheten for en lignende prosess for grendene Vinjeøra og Svanem / Hellandsjøen, avslutter Svanem.