Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Nye Nittedal sentrum. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Nittedal kommune, støttet av Akershus fylkeskommune

Om parallelloppdraget

Nittedal

Tre arkitektteam deltok i parallelloppdraget om ideer til hvordan Nittedal sentrum kan forvandles til en moderne småby. Forrige uke ble evalueringsrapporten overlevert formannskapet i Nittedal kommune.

Evalueringsgruppens anbefaling er at Nittedal må stå fast ved visjonen om å bygge en kompakt småby på Rotnes i samspill med natur og storby.

Øystein Bull-Hansen fra BYLIVsenteret har vært leder av evalueringskomiteen.

- Selv om det å bygge et sentrum vil gjøre Nittedal mer bymessig, må vi ikke tape av synet bygdas særpreg. Vi må skape et sentrum med tett småbypreg, sier han til avisa Varingen.

Følgende tre team deltok i parallelloppdraget:

Arkitema Architects, Dronninga Landskap, Rejlers Norge, Via Trafikk
Holscher Nordberg Architecture and planning, Kragh & Berglund Planning urban design, landscape, Urban Creators, Dansk Energi Management & Esbensen
Rambøll, Everyday Studio, Dr. Steven Fleming

Evalueringsgruppen har bestått av representanter fra Nittedal kommune, Akershus Fylkeskommune, Statens Vegvesen, Aberdeen Asset Management, Nittedal eiendom KF og Norske arkitekters landsforbund (NAL).

I rapporten pekes det på planmessige anbefalinger og forslag til sentrale grep knyttet til samarbeid for å få til en positiv og helhetlig utvikling. Hovedvekten er lagt på anbefalingene, og ikke på å presentere arkitektenes forslag.