Offentlige rom på Nyhavna, Trondheim

Parallelloppdrag

Nyhavna, illustrasjon: Team MAD
Nyhavna, illustrasjon: Team MAD

Evalueringsrapport

Parallelloppdraget Offentlige rom på Nyhavna. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Trondheim kommune

Om parallelloppdraget

Nyhavna

Parallelloppdraget har gitt innspill til hvordan en kan sikre en overordnet helhet og kvalitet på byrom, parker, allmenninger, kaikanter, forbindelser og gater i den framtidige sentrumsbydelen, og forslag til strategiske tiltak og retningslinjer som sikrer dette.

Parallelloppdraget ble arrangert av Trondheim kommune i samarbeid med Trondheim Havn og Bane NOR eiendom, og gjennomført med bistand fra Norske arkitekters landsforbund.

De fire tverrfaglige teamene som ble valgt ut var:• Team Agraff: Agraff, Rallar Arkitekter, False Mirror Office• Team MAD: MAD, BOGL, Holt o ́Brien• Team White: White, DRDH, Florian Bagel• Team Skajaa: Skajaa, EFFEKT, Urgent AgencyI tillegg har arkitektstudenter på master-kurset Making is Thinking ved NTNU Fakultet for arkitektur og design kommet med et femte forslag for de offentlige rommene på Nyhavna.

Forslagene fra teamene har dannet et meget godt grunnlag for diskusjon om veivalg for Nyhavnas framtid. Parallelloppdraget har gitt innspill til hvordan en kan sikre en overordnet helhet og kvalitet på byrom, parker, allmenninger, kaikanter, forbindelser og gater i den framtidige sentrumsbydelen, og forslag til strategiske tiltak og retningslinjer som sikrer dette.

Rapporten er utarbeidet av en bredt sammensatt vurderingskomité, oppnevnt av Trondheim kommune før oppstart av parallelloppdraget. Komiteen har vurdert forslagene i henhold til programmet for parallelloppdraget. Samtidig har alle team kommet med relevante og interessante innspill som beskriver hvilke sammenhenger de offentlige rommene må sees i og hvordan man kan arbeide for å nå målene.

Rapporten skal ligge til grunn for et Kvalitetsprogram for offentlige rom som skal gi premissene for detaljreguleringer på Nyhavna.