Steinkjer sentrum, illustrasjon: Asplan Viak
Steinkjer sentrum, illustrasjon: Asplan Viak

Evalueringsrapport

Parallelloppdrag Steinkjer sentrum. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag fra Steinkjer kommune

Om parallelloppdraget

Ved sammenslåing av Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylke ble Steinkjer valgt som administrasjonssenter for det nye Trøndelag fylke. Steinkjer kommunes omdømme og Steinkjer sentrums attraktivitet er viktige faktorer for å sikre en langsiktig positiv utvikling som administrasjonssenteret i Trøndelag. Kommunens slagord er Steinkjer – åpen, lys og glad.

Arbeidet med å utvikle administrasjonssenteret Steinkjer ble koblet på arbeidet med attraktivitet og omdømme. Prosjektet ble delt inn i fem tema: levende bysentrum, universitetet og byen, arrangementsbyen, administrasjonssenteret og omdømme/rekruttering. Innen tema «Levende bysentrum» var det satt av midler til en mulighetsstudie for bedre byrom. Etter gode råd fra BYLIVsenteret, ble dette endret til et parallelloppdrag.

I utlysningen av parallelloppdraget ønsket Steinkjer kommune seg en mer levende småby og en by med sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft i alle deler. Det kom inn 19 tilbud fra ulike konsulentteam hvorav tre ble valgt ut til å delta (Asplan Viak, edit/atelier, Sanden Hodnekvam og KOHT Arkitekter og Nordic — Office of Architecture). Teamenes arbeid pågikk første halvår 2020.

Kommunen identifiserte fem grupper av problemstillingen som alle team skulle besvare: Grønn mobilitet, Handel og byliv, Boliger, arbeidsplasser og sambruk i sentrum, Nyetableringer og arealutnytting og Gjennomføringsstrategi og utbyggingsetapper. Videre ble tre fordypningstema delt ut til hver av teamene:

- Asplan Viak: Jernbaneområdet som trafikknutepunkt og overgangen Sørsia/Sørsileiret
- Nordic — Office of Architecture: Bedre byrom for mer grønn mobilitet
- edit/atelier, Sanden Hodnekvam og KOHT Arkitekter: Kapasitet for konferanse, overnatting, kontor, fortettingspotensiale, høyder, typologi.

Det ble avholdt oppstartseminar, midtveisseminar og sluttseminar. Vurderingskomiteens rapport ble ferdigstilt i oktober 2020. BYLIVsenteret har vært rådgivere for kommunen i prosessen og ledet vurderingskomiteen.

 

Dronefoto Steinkjer. Foto: Airsens
Dronefoto Steinkjer. Foto: Airsens