Ibsenbiblioteket - fase 1, Lokalisering, innhold og bærekraft

Parallelloppdrag

Meierikvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio
Meierikvartalet. Illustrasjoner fra lokaliseringsanalysen. JAJA arkitekter / Everyday / JAC studio

Vurderingsrapport

Parallelloppdraget Ibsenbiblioteket - fase 1, Lokalisering, innhold og bærekraft. Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Skien kommune

Om parallelloppdraget

Ibsenbiblioteket

Tekst