Høringsuttalelser

Her finner du svar på høringer, innspill og andre brev fra Norske arkitekters landsforbund til departement, etater og andre offentlige instanser.

2022

Høringssvar til Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune | 01. januar

2021

Høringssvar til Direktoratet for byggkvalitet | 30. september
Høringssvar til Olje- og energidepartementet | 01. september
Høringssvar til Kommunal- og moderneriseringsdepartementet | 15. mars
Høringssvar til plan- og bygningsetaten, Oslo kommune | 05. mars

2020

Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 30. november
Innspill til Kommunal- og moderniseringsdepartementet | 11. oktober