Landsstyret

President
Gisle Løkken, president i Norske arkitekters landsforbund

Gisle Løkken

Utdannet ved NTH i Trondheim. Daglig leder / partner i 70°N arkitektur i Tromsø og PhD-kandidat i arkitektur og planlegging.
Innvalgt periode
01.09.2018 - 30.06.2021
Styremedlem
Aleksander Oldrup Jensen

Aleksander Oldrup Jensen

Aleksander er fra Skien. Ferdig utdannet ved NTNU i 2014. Arkitekt MNAL, partner i LPO arkitekter i Oslo og styremedlem i Stiftelsen Arkitekturmuseet.
Innvalgt periode
01.07.2017 - 30.06.2021
Styremedlem Mari Oline Stendebakken

Mari Oline Giske Stendebakken

Arkitekt MNAL fra NTNU og EAPLV i Paris, med PhD fra NTNU. Byantikvar i Fredrikstad. Foreleser på videreutdanningsmaster i arkitekturvern på AHO.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 30.06.2023
Marina Bauer

Marina Bauer

Marina er fra Åland. Ferdig utdannet ved BAS i 2008 og har siden da drevet eget kontor i Bergen. Arkitekt MNAL og daglig leder og partner i OPAFORM.
Innvalgt periode
01.07.2018 - 30.06.2021
Bilde av Navid Navid, foto: Espen Stokke

Navid Navid

Arkitekt MNAL, ferdig ved AHO i 2013. Bor i Ramberg i Lofoten. Kombinerer egen praksis, StudioNN, med 60 prosent stilling som kommunearkitekt i Meløy.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 30.06.2023
Studentrepresentant
Charlotte Mellbye

Charlotte Mellbye

Charlotte er fra Oslo og begynte på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2019. Vervet representerer studentene ved de tre arkitektskolene i Norge.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 30.06.2021
Ansatterepresentant
Måns Davidson, NAL

Måns Davidson

Født i Sverige, bor i Tønsberg. Utdannet ved NTNU i 1993. Arkitekt MNAL og bygningsingeniør. Mange års erfaring fra WSP og som offentlig byggherre.
Innvalgt periode
11.09.2020 - 30.06.2022