Landsstyret

President
Adnan Harambasic, president i Norske arkitekters landsforbund Foto: NAL

Adnan Harambasic

Utdannet ved NTNU i Trondheim. Partner og grunnlegger av arkitektkontoret Saaha. Harambasic har også vært NAL-styremedlem i en tidligere periode.
Innvalgt periode
24.09.2021 - 30.06.2024
Styremedlem
Marina Bauer

Marina Bauer

Marina er fra Åland. Ferdig utdannet ved BAS i 2008 og har siden da drevet eget kontor i Bergen. Arkitekt MNAL og daglig leder og partner i OPAFORM.
Innvalgt periode
15.06.2018 - 18.06.2022
Styremedlem Mari Oline Stendebakken

Mari Oline Giske Stendebakken

Arkitekt MNAL fra NTNU og EAPLV i Paris, med PhD fra NTNU. Byantikvar i Fredrikstad. Foreleser på videreutdanningsmaster i arkitekturvern på AHO.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 30.06.2023
Bilde av Navid Navid, foto: Espen Stokke

Navid Navid

Arkitekt MNAL, ferdig ved AHO i 2013. Bor i Ramberg i Lofoten. Kombinerer egen praksis, StudioNN, med 60 prosent stilling som kommunearkitekt i Meløy.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 30.06.2023
Ellen de Vibe Foto PBL

Ellen de Vibe

De Vibe er utdannet fra University of Wales. Hun er arkitekt og byplanlegger, og var byplansjef i Oslo mellom 1998 og 2019.
Innvalgt periode
25.09.2021 - 30.06.2024
Måns Davidson, NAL

Måns Davidson

Fagrådgiver i NAL. Født i Sverige, bor i Tønsberg. Utdannet ved NTNU i 1993. Arkitekt MNAL og bygningsingeniør. Valgt av ansatte i NAL.
Innvalgt periode
01.08.2021 - 30.06.2024
Studentrepresentant
Charlotte Mellbye

Charlotte Mellbye

Charlotte er fra Oslo og begynte på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo i 2019. Vervet representerer studentene ved de tre arkitektskolene i Norge.
Innvalgt periode
01.07.2020 - 18.06.2022