Representantskapet

NALs representantskap består av en representant fra hver av organisasjonens 14 lokalforeninger og en studentrepresentant fra hver av de tre arkitekthøgskolene i Norge.

Lokalforening Navn Kontakt
Agder arkitektforening Gunn Torill Rike Johansen gundr6@hotmail.com
Bergen arkitektforening Eva Oulie Alvarez evalva@gmail.com
Drammen arkitektforening Anders Granlund anders@drma.no
Hedmark og Oppland arkitektforening Agata J. Suchecka agatasuchecka84@gmail.com
Møre og Romsdal arkitektforening Gitte Langlo gl@a-r-t.no
Nord-Norges arkitektforening Linda V. Nielsen linda@verte.no
Nord-Trøndelag arkitektforening Quang Luong ql@praksisark.no
Oslo arkitektforening Tone Selmer-Olsen oaf@arkitektur.no
Sogn- og Fjordane arkitektlag Torkjel Bruland Lavoll tl@nordplan.no
Stavanger arkitektforening Ingrid Njå Sekse stavangerarkitektforening@gmail.com
Telemark arkitektforening Silje Søntvedt siljesontvedt@gmail.com
Trondhjem arkitektforening Ørjan Nyheim trondhjemsarkitektforening@gmail.com
Vestfold arkitektforening Johan A. Jordtveit jordtveit@kbarkitekter.no
Østfold arkitektforening Gjermund Wibe gjermund@dark.no
Studentrepresentant AHO Charlotte Elisabeth Mellbye Charlotte.Elisabeth.Mellbye@stud.aho.no
Studentrepresentant BAS Lotte von Hofacker Lottecvh@gmail.com
Studentrepresentant NTNU Kristin Thorvik Thue kristin_thorvikthue@hotmail.com
Lokalforening
Navn
Gunn Torill Rike Johansen
Kontakt
gundr6@hotmail.com
Navn
Eva Oulie Alvarez
Kontakt
evalva@gmail.com
Navn
Anders Granlund
Kontakt
anders@drma.no
Navn
Agata J. Suchecka
Kontakt
agatasuchecka84@gmail.com
Navn
Gitte Langlo
Kontakt
gl@a-r-t.no
Navn
Linda V. Nielsen
Kontakt
linda@verte.no
Navn
Quang Luong
Kontakt
ql@praksisark.no
Navn
Tone Selmer-Olsen
Kontakt
oaf@arkitektur.no
Navn
Torkjel Bruland Lavoll
Kontakt
tl@nordplan.no
Navn
Ingrid Njå Sekse
Kontakt
stavangerarkitektforening@gmail.com
Navn
Silje Søntvedt
Kontakt
siljesontvedt@gmail.com
Navn
Ørjan Nyheim
Kontakt
trondhjemsarkitektforening@gmail.com
Navn
Johan A. Jordtveit
Kontakt
jordtveit@kbarkitekter.no
Navn
Gjermund Wibe
Kontakt
gjermund@dark.no
Navn
Charlotte Elisabeth Mellbye
Kontakt
Charlotte.Elisabeth.Mellbye@stud.aho.no
Navn
Lotte von Hofacker
Kontakt
Lottecvh@gmail.com
Navn
Kristin Thorvik Thue
Kontakt
kristin_thorvikthue@hotmail.com