Wildcard

Wildcard skal bidra til en mer mangfoldig og nyskapende arkitekturproduksjon. Målet er å utfordre offentlige og private bestillere og byggherrer til å åpne oppdragsmarkedet for flere og mer ulike leverandører av arkitekttjenester.

Betegnelsen Wildcard brukes om unge arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen. Disse kontorene omfatter underskogen av arkitektbedrifter som enda ikke har kommet i posisjon til å få oppdrag gjennom konkurransemarkedet.

Et stort mangfold av kontorer vil møte kriteriene for å kunne registrere seg som Wildcard, derfor er ikke kontorene en ensartet gruppe. De som registrerer seg blir synlige for potensielle oppdragsgivere gjennom NALs nettsider og vil bli inkludert i tiltak som Wildcard-ordningen setter i gang.

For å kunne bli et Wildcard-kontor må følgende kriterier oppfylles: 

 • Må ha et foretak innen arkitektur eller landskapsarkitektur
 • Foretaket må være registrert i Norge, med arbeidssted i Norge
 • Alle partnere må være under 40 år
 • Foretaket må være etablert innen de siste åtte årene. Etableringsåret regnes fra foretaket er registrert i Brønnøysundregisteret.
 • Gjennomsnittlig omsetning på under fem millioner kroner per år de siste tre årene.


Dersom et foretak er registert i én selskapsform eller navn under en konstellasjon og senere velger å endre navn eller selskapsform, vil det være det opprinnelige etableringsåret som vil gjelde for Wildcard-listen.
Eks: Hvis et foretak registrert i listen endrer selskapsform fra enkeltmannsforetak til AS, kan den nye selskapsformen ikke registreres på nytt i Wildcard-listen og starte på null når det gjelder etableringsår.

Grensetilfeller vil bli behandlet. Ta kontakt med prosjektleder om du har spørsmål.

Send en e-post til pss@arkitektur.no med følgende informasjon:

Kontaktinfo

 • Navn på kontor
 • Kontaktperson
 • Adresse
 • Postnummer/-sted
 • Kommune
 • Telefon
 • E-post (Brukernavn)
 • Webadresse

Informasjon om kontoret

 • Organisasjonsnummer
 • Etableringsår
 • Antall medarbeidere
 • Omsetning (snitt siste 3 år)
 • Kontortype (arkitektur/landskapsarkitektur/sammensatt)
 • Kontorets partnere (navn, fødselsår)
 • Medlem i NAL (ja/nei)

Liste over registrerte Wildcardkontorer

Mentorordningen skal være behovsstyrt, selvgående og til gjensidig inspirasjon. Dette er utgangspunktet:

 • Hver mentor/Wildcard-relasjon varer normalt i ett år
 • Et innledende møte anbefales, for å bli litt kjent, avklare forventninger og avtale omfanget av veiledning
 • Wildcard må være målrettet i sine henvendelser mot mentor, og bruke mentorens tid fornuftig
 • Wildcard tar selv kontakt med mentor fra listen under
 • Dette skal være en mest mulig selvgående ordning
 • Innspill og spørsmål som ikke kan tas direkte mellom mentor/Wildcard kan rettes til prosjektleder

Har du lyst til å bli mentor?

Ta kontakt med Wildcards prosjektleder, Perann Sylvia Stokke pss@arkitektur.no.

Mentorer
Navn Firma E-post Sted
Thomas Tysseland Tysseland Tysseland arkitektur AS thomas@tyark.no Bergen
Sven Krohn Spir Arkitekter AS Sven@spir.no Tønsberg
Emelie Tornberg NSW Arkitektur emelie@nsw.no Oslo
Cathrine Lerche Lerche Arkitekter AS cl@lerche.no Oslo
Einar Jarmund Einar Jarmund & Co AS ej@ejco.no Oslo
Jørgen Tycho Oslotre jorgen@oslotre.no Oslo
Jan Olav Jensen Jensen & Skodvin arkitektkontor AS jan.olav.jensen@jsa.no Oslo
Christine Grape Grape Architects christine@grape.no Oslo
Gunnar K Rosendal Wiberg arkitektur & plan AS gunnar@wiberg.no Bergen
Jostein Bjørndal HBA Arkitekter AS jb@hba.no Oslo
Anne Wodstrup URBa AS anne@urbanagent.no Oslo
Magne Magler Wiggen mmw arkitekter AS magne@mmw.no Oslo
Andreas Poulsson DRIV Arkitekter andreas@drivark.no Oslo
Harald M. Gjøvaag Bolig- og byutvikler hos Selvaag Bolig ASA hmg@selvaagbolig.no Oslo
Marianne Sætre Dronninga Landskap Marianne@dronninga.com Oslo
Kim Skaara SKAARA arkitekter AS kim@skaara.no Oslo
Torstein Lømo LMR arkitektur AS tl@lmr-arkitektur.no Oslo
Markus Linge Stenseth Grimsrud arkitekter AS markus.linge@sgarkitekter.no Halden
Jørn Narud NSW Arkitektur jorn@nsw Oslo
Kurt Breitenstein C.F.Møller kub@cfmoller.com Oslo
Søren Yran Søren Yran AS soren@yran.no Oslo
Tarald Lundevall Professor emeritus AHO, partner Snøhetta tarald@snohetta.com Oslo
Navn
Firma
Tysseland Tysseland arkitektur AS
E-post
thomas@tyark.no
Sted
Bergen
Firma
Spir Arkitekter AS
E-post
Sven@spir.no
Sted
Tønsberg
Firma
NSW Arkitektur
E-post
emelie@nsw.no
Sted
Oslo
Firma
Lerche Arkitekter AS
E-post
cl@lerche.no
Sted
Oslo
Firma
Einar Jarmund & Co AS
E-post
ej@ejco.no
Sted
Oslo
Firma
Oslotre
E-post
jorgen@oslotre.no
Sted
Oslo
Firma
Jensen & Skodvin arkitektkontor AS
E-post
jan.olav.jensen@jsa.no
Sted
Oslo
Firma
Grape Architects
E-post
christine@grape.no
Sted
Oslo
Firma
Wiberg arkitektur & plan AS
E-post
gunnar@wiberg.no
Sted
Bergen
Firma
HBA Arkitekter AS
E-post
jb@hba.no
Sted
Oslo
Firma
URBa AS
E-post
anne@urbanagent.no
Sted
Oslo
Firma
mmw arkitekter AS
E-post
magne@mmw.no
Sted
Oslo
Firma
DRIV Arkitekter
E-post
andreas@drivark.no
Sted
Oslo
Firma
Bolig- og byutvikler hos Selvaag Bolig ASA
E-post
hmg@selvaagbolig.no
Sted
Oslo
Firma
Dronninga Landskap
E-post
Marianne@dronninga.com
Sted
Oslo
Firma
SKAARA arkitekter AS
E-post
kim@skaara.no
Sted
Oslo
Firma
LMR arkitektur AS
E-post
tl@lmr-arkitektur.no
Sted
Oslo
Firma
Stenseth Grimsrud arkitekter AS
E-post
markus.linge@sgarkitekter.no
Sted
Halden
Firma
NSW Arkitektur
E-post
jorn@nsw
Sted
Oslo
Firma
C.F.Møller
E-post
kub@cfmoller.com
Sted
Oslo
Firma
Søren Yran AS
E-post
soren@yran.no
Sted
Oslo
Firma
Professor emeritus AHO, partner Snøhetta
E-post
tarald@snohetta.com
Sted
Oslo