I media
Publisert 16. mai 21
Av: Annicken Vargel

Derfor føles Jåttåvågen så grå og ukoselig

I del to av Stavanger aftenblads serie om arkitektur og byforming, er fasader og hvilke betydning de har for gateløpet og byrommene tema. Arkitekt og styremedlem i Stavanger arkitektforening, Elise Junge, har sett nærmere på problemstillingen.

Publisert 16.05.2021
Av: Annicken Vargel
Faksimile: Stavanger aftenblad
Faksimile: Stavanger aftenblad

Jeg mener at når man skal føre opp et bygg som skal stå i uoverskuelig fremtid, må vi kunne stille krav til fasaden. Ja, det blir dyrere å lage en fin fasade med komplisert håndverk og dyrere materialer. Men vi bør likevel kreve det, i hvert fall langs gateplanet. Bygget skal stå lenge.

Elise Junge

Også bygg og gateløp gjør noe med humøret og trivselen vår. Arkitekt Elise Junge viser oss hva som gjør oss glade. Eller frustrerte, som i Jåttåvågen

Elise Junge Foto: Holon
Elise Junge Foto: Holon