Kurs og arrangement
Publisert 02. mars 22
Av: Stavanger arkitektforening

10. februar: Forelesning med LÉVA Urban Design

Vi har invitert urban designer og daglig leder Aslaug Tveit til å fortelle om hvilke verktøy og metoder de bruker for å skape sosialt bærekraftige byer og steder.

Publisert 02.03.2022
Av: Stavanger arkitektforening

LÉVA ble etablert i 2009, og har i dag kontor i Stavanger og Oslo. Kontoret jobber med prosjekter i hele Norge, og drar stor nytte av erfaringsutveksling fra ulike byer. De står bak flere prosjekter lokalt i Stavanger og Sandnes. Og har et særlig forhold til Stavanger øst.

LÉVA har fokus på å skape helhet og se sammenhenger; de har et bredt teoretisk grunnlag som kobler samfunnsvitenskap, fysisk planlegging, arkitektur og design, og som i samskapning med innbyggere og kunder omsettes til sosialt bærekraftige by- og stedsutviklingsprosjekter.

Illustrasjon: LÉVA urban design