Nytt
Publisert 10. april 21
Av: Annicken Vargel

Byarkitekt og Råd for byarkitektur

Trondheim kommune har vedtatt opprettelse av Byarkitekt og Råd for byarkitektur. TAF har laget et høringsnotat som er oversendt til kommunen.

Publisert 10.04.2021
Av: Annicken Vargel
Ørjan Nyheim Foto: Privat
Portrett av Ørjan Nyheim, leder i TAF

Formannskapet i Trondheim kommune vedtok 12.01.2021 å opprette stilling som Byarkitekt og etablere et Råd for byarkitektur.

I det politiske vedtaket ber Formannskapet Kommunedirektøren om å komme tilbake med en sak med forslag til stillingsbeskrivelse for Byarkitekt, mandat for Rådet, en finansieringsplan og forslag til medlemmer og varamedlemmer.

TAF har deltatt i arbeidmsmøter med kommunen og utarbeidet et skriftlig høringsnotat til saken.