Medlem
Publisert 10. mai 21
Av: Annicken Vargel

Ny leder i Telemark arkitektforening

14. april ble det holdt generalforsamling i Telemark arkitektforening, hvor nye styremedlemmer ble valgt. Styret konstituerte seg deretter den 05. mai - og Kristine Glenna Kragset tok over ledervervet etter Silje Søntvedt.

Publisert 10.05.2021
Av: Annicken Vargel
Kristine Glenna Kragset Foto: AHO
Kristine Glenna Kragset Foto: AHO

Styret i Telemark arkitektforening består nå av:

• Kristine Glenna Kragset (ikke på valg)
• Tord Krogstad (BB A.) – valgt for 2 år
• Gro Krüger (Sted A.)– valgt for 2 år
• Rachel Dix (Sør A.) – valgt for 2 år
• Olav Backe-Hansen (BB A.) - valgt for 1 år