Dette er de tre finalistene til Oslo bys arkitekturpris

Torsdag avslørte Oslo bys arkitekturpris sine tre finalister.

Torsdag avslørte Oslo bys arkitekturpris sine tre finalister.

Årets finalister til Oslo bys arkitekturpris: Hasle Tre, Hovinbekken og Nasjonalmuseet.

Foto: Einar Aslaksen/Anna-Julia Granberg/Ivar Kvaal
>

Oslo bys arkitekturpris er Oslo kommunens pris til et bygg som vurderes som ny og god arkitektur av Rådet for byarkitektur og Byutviklingsutvalget.

Denne uken annonserte de sine tre finalister til prisen: Hasle Tre, Hovinbekken og Nasjonalmuseet.

>

Utstilling ved Deichman

Finalistene ble annonsert på prisens åpningsutstilling torsdag 14. september, der finalistene og de øvrige nominerte, utstilt på plassen foran Deichman Bjørvika. Prisen til den endelige vinneren vil bli utdelt av ordføreren, i Oslo rådhus torsdag 12. oktober.

I fjor var det Pressens hus som stakk av med den gjeve prisen, som er blitt delt ut siden 2002. 

Hasle tre, også kjent som Redd Barna huset, er tegnet av Oslotre arkitekter, og har allerede vunnet prisen Årets trebyggeri i 2022. 

Foto: Einar Aslaksen

Hasle tre

Hasle tre, også kjent som Redd Barna huset, er tegnet av Oslotre arkitekter, og har allerede vunnet prisen Årets trebyggeri i 2022. 

Dette er Rådet for byarkitektur og Byutviklingsutvalgets begrunnelse for nominasjonen:

«Hasle Tre er fult av nyskapende og innovative løsninger som en først forstår når en kommer nærmere på og setter seg inn i byggets tilblivelse.  Prosjektet er oppført som et demonterbart og ombrukbart trebygg. Alle de bærende trekonstruksjonene er planlagt og satt sammen slik at bygget etter endt levetid lett kan demonteres og bygningsdelene kan brukes om igjen. Prosjektet kan vise vei for hvordan byggene vi oppfører i dag kan bli del av fremtidens sirkulærøkonomi og representerer en ny epoke i moderne byggeskikk. Men alle disse tiltakene og bærekraftige valgene er likevel ikke nok, om det ikke gir bygg som er gode å være i og som står igjen som vakre hus som beriker byen. Hasle Tre makter å gjøre dette, og målbærer en form for humanisme og aktsomhet ikke bare for miljø og klima, men også for nabolaget og sine brukere».

Bilde av Hovinbekken

Hovinbekken er tegnet av landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim og strekker seg fra Hasle T-bane til Ensjø T-bane.

Foto: Anna-Julia Granberg

Hovinbekken

Hovinbekken er tegnet av landskapsarkitekt Bjørbekk og Lindheim og strekker seg fra Hasle T-bane til Ensjø T-bane

Dette er Rådet for byarkitektur og Byutviklingsutvalgets begrunnelse for nominasjonen:

«Hovinbekken er gjenåpnet bit for bit. En strekning på halvannen kilometer er åpnet og integrert i park- og bystrukturen mellom dammene i det nye byområdet fra Hasle T til Ensjø T.  

Mellom dammene framstår bekken som en samlende og identitetsgivende nerve, noe unikt som vi bare opplever her. Bekken og parkanleggene den renner gjennom, er viktige leke- og rekreasjonsområder for boligområdene som omkranser den. Bekken og parkdraget framstår i tillegg som en attraktiv urban turdestinasjon, den ligger bare en rask på t-banetur unna for en stor del av byens befolkning.  Bekkeåpningen er et viktig element i håndteringen av det lokale overvannet og flomsikringen, klimautfordringer vi må finne gode og effektive løsninger på. Det er gjort noen gode og avklarede formmessige valg i hvordan natur og bygget landskap møtes».

Nasjonalmuseet er tegnet av arkitekt Klaus Schuwerk ved Kleihues + Schuwerk og landskapsarkitektfirmaet Østengen & Bergo. 

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet er tegnet av arkitekt Klaus Schuwerk ved Kleihues + Schuwerk og landskapsarkitektfirmaet Østengen & Bergo. 

Dette er Rådet for byarkitektur og Byutviklingsutvalgets begrunnelse for nominasjonen:

«Arkitekten beskriver selv to overordnede grep som styrende for det nye museets form. Bygget skulle supplere de to andre viktige bygningene som flankerte Rådhusplassen: Akershus festning og Rådhuset. Det nye adkomsttorget, en skjermet liten plass tiltenkt skulpturer og servering, skulle gi besøkende den nødvendige avstanden til byens bråk, og ro til å forberede seg på kunstopplevelsen.  

Utførelsen og detaljeringen av interiøret er behersket og utrolig gjennomarbeidet. Et begrenset antall materialer gir ro og oversikt, og lar kunsten få plass og oppmerksomhet. Skiferen fra fasadene er trukket inn i publikumsarealene. I tillegg er det eik, marmor, kalkstein og bronse.  

Det nye museet har et moderne uttrykk, men bygger på klassiske museumsprinsipper og befinner seg i en lang linje av historiske bygninger. Det er et fremragende og kompromissløst arkitekturverk, med en overordnet klarhet og håndverksmessig gjennomføring vi sjelden ser».

>
>
>