>
>
>
>

Fag / Bok

Lundhagem og Atelier Oslo arkitekter og Lars Müller (red.): Deichman Bjørvika

Av Kåre Bulie

Fag / Bok

Morten Ole Mørch: Magnus Poulsson. Mennesket og hans krets, arkitekten og hans verk

Av Mathilde Sprovin

Fag / Bok

Anna Ulrikke Andersen: Following Norberg-Schulz – An Architectural History Through the Essay Film

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Eva Røyrane: Arkitekt Peter Helland-Hansen

Av Kolbjørn Nesje Nybø

Fag / Bok

Line Scheistrøen og Sissel M. Rasmussen: Folkets hus

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Helene Uri, Marta Breen og Hilde Østby: Kvinnenes by. En feministisk guide til Oslo

Av Eva Birgitte Storrusten

Fag / Bok

Bjarte Breiteig: Tøyeneffekten

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Mathilde Sprovin: Kunstvæversker og arkitekter

Av Anne-Kristin Kronborg

Fag / Bok

Sverre Jervell: Fjordbyen – Oslo åpner seg mot fjorden

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Røyne Kyllingstad: Bygd er mer enn bønder

Av Einar Bjarki Malmquist

Fag / Bok

Ingrid og Jan Gehl: Den menneskelige dimension

Av Tone Lindheim

Fag / Bok

Dobbel anmeldelse: Noreena Hertz/Unn Conradi Andersen

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Carsten Boysen: En rettferdig boligpolitikk

Av Alf Jørgen Schnell

Fag / Bok

Kjetil Moe og Johan-Ditlef Martens: Hva koster en god bolig?

Av Rolf Skjelstad

Fag / Bok

Øyvind Holen: Getto. En historie om norske drabantbyer

Av Guttorm Ruud

Fag / Bok

Gaia Caramellino, Stéphanie Dadour (red.): The Housing Project – Discourses, Ideals, Models and Politics in 20th Century Exhibitions

Av Alexander de Cuveland

Fag / Bok

Gro Lauvland: Fellesskapets arkitektur – opprør!

Av Karl Otto Ellefsen